Kapela Braci Dziobaków z Woli Destymflandzkiej - oberki, polki, mazurki, podróżniaki destymflandzkie, janowskie, lubelskie, radomskie.
środa, 22 września 2010
Zespoły Śpiewacze z Rudy Solskiej i z Soli zaśpiewają w Biłgoraju

30 września 2010 r. o godz. 11.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Biłgoraju odbedzie się koncert Zespołu Śpiewaczego z Rudy Solskiej oraz Zespołu Śpiewaczego z Soli.

Koncert odbędzie się w ramach "Dnia Promocji Gminy Biłgoraj".

Ponadto w trakcie imprezy odbędzie się premierowy pokaz filmu promocyjnego o Zespole Śpiewaczym z Rudy Solskiej oraz wernisaż wystawy pt. "Dziedzictwo Kulturowe Gminy Biłgoraj".

12:51, edward_dziobak
Link Dodaj komentarz »
LIST - nasz głos o muzyce nieobecnej

Stowarzyszenia, grupy nieformalne zajmujące się polską muzyką tradycyjna opublikowały list-głos o muzyce nieobecnej. Zachęcamy Państwa do poparcia i propagowania Listu oraz idei w nim wyrażonych. Więcej tutaj

12:42, edward_dziobak
Link Dodaj komentarz »
poniedziałek, 13 września 2010
Ordynacki beat i strachy na sukiSwobodny w formie turnus z muzyką tradycyjną i przyrodą Lasów Janowskich
Studio In crudo jesień 2010

Szklarnia/Janów Lubelski 30.09-3.10.2010

SPODZIEWAĆ SIĘ MOŻNA:

- dłubanie w drewnie z którego będzie muzyka- udział w budowie tradycyjnych instrumentów pod kierunkiem mistrza Zbigniewa Butryna (być może bębenek, suka, basy)

- rytmika ordynacka – ćwiczenia w grze na bębenku obręczowym, barabanie i basach. Pomogą w tym Bronisław Rawski z Kocudzy, Remek Hanaj-Mazur z Milanówka, Krzysztof Butryn z Lublina Janowskiego i nie tylko

- Obcowanie z suką biłgorajską pod opieką mistrza Zbigniewa i wicemistrza Krzysztofa Be. (a nie cacy)

- Budowanie plastyczno-muzyczno- użytkowej instalacji w przestrzeni wsi Straszna kapela contra creauturas del bosque i udział w niepowtarzalnym wydarzeniu artystycznym jej otwarcia, którego kształt nie będzie do końca wiadomy (wielkie impro). Wiadome jest to, że ocierać się będzie o sztukę performance i modny ostatnio strach-art. (Spotkanie odbywa się w ramach projektu „AŁObedzie” realizowanego przez Szkołę Suki Biłgorajskiej)

- muzyka nie do przewidzenia z udziałem gospodarzy i gości

- spotkanie z Sołtysem oraz mieszkańcami wsi Szklarnia

- grzybobranie?

WARUNKI UDZIAŁU:
Prosimy o zgłoszenia drogą poczty elektronicznej (k.gorczyca@ekolublin.pl) lub na kartkach pocztowych. Rozpatrzone zostaną bez zbędnej zwłoki. Ilość miejsc ostro ograniczona. Decyduje i kolejność i jakość zgłoszeń. Za udział nie ma obowiązku uiszczać opłat.

ZAGADNIENIA SOCJALNO-BYTOWE
Zakwaterowane w warunkach półpolowych na terenie ostoi leśnej w Szklarni koło Janowa ew. w muzycznym domku w Janowie (zależnie od warunków pogodowych). Istnieje możliwość bardziej cywilizowanych noclegów w Janowie Lubelskim (na koszt własny). Wyżywienie i dojazd we własnym zakresie.


Spotkanie jest inauguracją jesienno-zimowego cyklu pracy w ramach Studio In Crudo skupionej na instrumentalnych, pieśniowych, tanecznych i obrzędowych tradycjach regionu janowsko-biłgorajskiego, zwłaszcza z obszaru kolędniczokarnawałowego.
Cykl obejmie kolejne 3 lub 4 sesje warsztatowe w okresie październik-grudzień; „badania” terenowe - spotkania z muzykantami i kolędnikami najstarszego pokolenia oraz podsumowującą wyprawę kolędniczą w Lasy Janowskie.
Udział w najbliższym spotkaniu nie narzuca obowiązku uczestnictwa w całości.

W razie chęci lub pytań prosimy o kontakt mailowy k.gorczyca@ekolublin.pl

Projekt realizowany w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

11:11, edward_dziobak
Link Dodaj komentarz »
czwartek, 09 września 2010
Zapraszamy na Wędrówkę Śladami Niezwykłego Wióru

W dniach 15 – 26 września 2010 przez kilka wsi Południowego Mazowsza przetoczy się doroczna Wędrówka Śladami Niezwykłego Wióru.

Wyprawa ta stanowi element realizowanego przez Stowarzyszenie Tratwa projektu Serce Dzwonu - przedsięwzięcia w całości poświęconego tradycyjnym praktykom muzycznym, które niegdyś tworzyły oś gromadzenia się wiejskich wspólnot.

CUD

Kluczem Wędrówki jest dobrze znana we wsiach Południowego Mazowsza XVII - to wieczna opowieść, przypominająca mroźny poranek prawdopodobnie 1640 roku, kiedy to rozpoczynano ociosywanie bali pod budowę kościoła we wsi Nieznamierowice. Wtedy to wiór z drzewa, wydostawszy się spod topora wprawnego cieśli nie opadł na ziemię ale uniósł się w powietrze i płynął po niebie by spaść dopiero w oddalonej o ok. 30 kilometrów Studziannej. W miejscu jego upadku, pod śniegiem, znaleziono zamarznięte trzy panny, które poprzedniego wieczoru uciekły z karczmy przed pijanymi żołdakami.

WĘDRÓWKA I ZGROMADZENIA WIEJSKIE

Dla upamiętnienia tych niezwykłych wydarzeń, rok rocznie wędrujemy śladami niezwykłego Wióru. Głównymi punktami tej wyprawy są Zgromadzenia Wiejskie, poświęcone XVII - to wiecznym cudom, organizowane w mijanych miejscowościach. W tym roku Zgromadzenia odbędą się w Przystałowicach Małych, Gałkach Rusinowskich i Nieznamierowicach. Złożą się na nie spotkania śpiewacze pod kapliczkami, zabawy taneczne w remizach oraz plenerowe spektakle o historii Wióru realizowane przy udziale miejscowych dzieciaków.

WARSZTATY I PRACE TOWARZYSZĄCE

Podczas wyprawy prowadzone będą zajęcia warsztatowe przygotowujące uczestników do aktywnego udziału we wspomnianych celebracjach. Zajęcia obejmą:
- naukę lokalnych pieśni nabożnych z udziałem miejscowych śpiewaczek
- przyśpieszony kurs tańczenia Oberków, Polek i Mazurków.
- przygotowywanie widowiska plenerowego o historii Wióru
- tworzenie z miejscowymi młodymi Wiejskich Map Tradycji i Pamięci Kulturowej.

Zajęcia nie wymagają uprzedniego przygotowania muzycznego, tanecznego czy teatralnego a jedynie sumiennego przykładania się do prac warsztatowych. Od przyjezdnych uczestników oczekujemy również aktywnego współdziałania z młodszymi i starszymi członkami lokalnych społeczności, co konieczne będzie zwłaszcza przy tworzeniu Wiejskich Map, wymagających samodzielnych spotkań z ludźmi i prowadzenia tematycznych wywiadów.

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

15.09 spotkanie uczestników w szkole w Przystałowicach Małych – należy dotrzeć najpóźniej do godziny 19.
16 – 18.09 zajęcia warsztatowe i prace towarzyszące w Przystałowicach Małych
18.09 Zgromadzenie Wiejskie w Przystałowicach Małych godzina 19:00
19.09 Zawiła droga do Gałek Rusinowskich (czas na dołączenie nowych uczestników lub wyjazdy tych, którzy muszą wyjechać)
20 – 22.09 zajęcia warsztatowe i prace towarzyszące w Gałkach Rusinowskich
22.09 Zgromadzenie Wiejskie w Gałkach Rusinowskich godzina 19:00
23.09 Zawiła droga do Nieznamierowic (czas na dołączenie nowych uczestników lub wyjazdy tych, którzy muszą wyjechać)
24, 25.09 Zajęcia warsztatowe i prace towarzyszące w Nieznamierowicach
25.09 Zgromadzenie Wiejskie w Nieznamierowicach
26.09 Doroczny odpust Św. Michała w Studziańskim Sanktuarium, które nie powstałoby, gdyby dawno, dawno temu nie upadł tam Wiór. Zakończenie – ok. godz. 16

UWAGI I WARUNKI ORGANIZACYJNE

• Podczas Wędrówki Organizatorzy zapewniają nocleg oraz jeden ciepły posiłek dziennie. Nie należy spodziewać się czterogwiazdkowego standardu - spać będziemy w starej szkole, u gospodarzy i na dawnej plebanii, spożywając codzienne frykasy miejscowych gospodyń.
• Należy mieć ze sobą ciepły śpiwór, karimatę oraz kubek na kawę/herbatę, przydatnę będzie też urządzenie do nagrywania dźwięku.
• Koszt udziału w wyprawie wynosi 30 zł dziennie (nie wliczając 15 i 26 września), opłata ta związana jest wyłącznie z kosztami noclegów i wyżywienia, nie stanowi w żaden sposób uposażenia prowadzących ani innych kosztów projektowych.
• Wędrówka trwa 12 dni – od 15 do 26 września. Przewidujemy jednak możliwość krótszego udziału w przedsięwzięciu, ograniczonego do pobytu w jednej lub dwóch wsiach, pod warunkiem partycypowania we wszystkich zajęciach i wydarzeniach realizowanych w danej miejscowości. Dokładne momenty dołączania do wyprawy wyszczególnione zostały w harmonogramie.
• Ilość uczestników wyprawy jest ograniczona. Na zgłoszenia czekamy w nieprzekraczalnym terminie do 10 września. Ponieważ decydująca jest dla nas kolejność zgłoszeń, prosimy o jak najszybsze deklarowanie chęci udziału w Wędrówce.
• Zgłoszenia przyjmuje i na wszelkie pytania odpowiada Maciej Żurek, keselycia@gmail.com tel: 601634547

ORGANIZATORZY i SPONSORZY

• Wędrówka Śladami Niezwykłego Wióru realizowana jest w ramach projektu Serce Dzwonu prowadzonego przez Stowarzyszenie Tratwa z Olsztyna (więcej o Tratwie i jej działaniach znajdziesz na stronach: www.tratwa.pl, www.sercedzwonu.tratwa.pl, www.ogniwa-tratwa.pl)
• Zajęcia warsztatowe prowadzą: Ewa Grochowska (Lublin), Maciej Żurek (Olsztyn) i Andrzej Bartnikowski (Warszawa) oraz śpiewacy i tancerze z Nieznamierowic, Gałek Rusinowski i Przystałowic Małych.
• Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, oraz Gminy Rusinów.

14:54, edward_dziobak
Link Dodaj komentarz »
sobota, 07 sierpnia 2010
Scena in Crudo - Gody. Koncert i warsztaty

Koncert poświęcony tradycyjnej muzyce, pieśniom i obrzędom weselnym Europy Środkowej i Wschodniej

Dawne wesela na białoruskim Polesiu - film i pokaz slajdów, opowiada - Irina Maziuk (Mińsk, Białoruś)
Zofia Sulikowska z Wojsławic - tradycyjne pieśni weselne z Lubelszczyzny
Karen Hakobian z zespołem (Erewań, Armenia) - ormiańskie tradycyjne melodie weselne i nie tylko
Zespół śpiewaczy ze wsi Diatłowicze (Białoruś) - pieśni i obrzędy weselne z Polesia
Polskie tańce tradycyjne, do tańca gra Kapela Mazowiecka (Warszawa)

14 sierpnia (sobota)
godz. 18.00-22.00
Skwer przy ul. Olejnej, Lublin

Wstęp wolny.

Koncert ma formułę kameralnego spotkania w specjalnie sprowadzonej mongolskiej jurcie. Stąd ograniczona ilość miejsc.

Warsztaty śpiewu

Towarzystwo dla Natury i Człowieka zaprasza do udziału w warsztatach żeńskiego śpiewu tradycyjnego i pieśni z białoruskiego Polesia prowadzonych w dniach 12-14. 08 przez Irynę Mazyuk z Mińska. Zajęcia oparte będą o repertuar obrzędowych pieśni weselnych z białoruskiego Polesia (okolice Stolina i Pińska), w tym prezentację nagrań archiwalnych. Będzie też okazja do wysłuchania podobnego repertuaru w wykonaniu wybitnych śpiewaczek ze wsi Dziatłowicze. Przewidziane są trzy ok. dwugodzinne sesje zajęć. Zależnie od efektów pracy i woli uczestniczek możliwa będzie krótka prezentacja podczas sobotniego koncertu "Gody"

Odpłatność za udział w warsztatach wynosi 60 zł (płatne przed pierwszymi zajęciami).

Zgłoszenia i informacje oikos@ekolublin.pl W zgłoszeniu prosimy o podanie danych kontaktowych i ew. informacji o swoich dotychczasowych doświadczeniach ze śpiewem tradycyjnym.

Wykonawcy

Zofia Sulikowska (ur.1937) Śpiewaczka i poetka. urodziła się w Sokołowie (obecna Białoruś), od 1946 r. mieszka w Wojsławicach. O jej fenomenie stanowi oryginalna, melancholijna barwa głosu i osobisty, „niesceniczny” styl śpiewania. Mimo owej "niesceniczności" jako solistka i z zespołem zdobywała nagrody na Festiwalu w Kazimierzu (1988, 1997, 1999 i 2002) oraz Nagrodę im. Kolberga. (inf za: www.domtanca.art.pl)
Wspólnie z panią Zofią, w specjalnym programie obejmującym głównie obrzędowe pieśni weselne wystąpią jej uczennice z Lublina: Marta Graban-Butryn, Ewa Grochowska, Magda Kwaśna i Agnieszka Szokaluk.

Zespół Śpiewaczy ze wsi Dziatłowicze (Łuniniecki rajon, Białoruś - Polesie)
„Folklorno-etnogarficzny” zespół ze wsi Diatłowiczi został założony w 1991 roku przez Elenę Jaskiewicz i działa przy wiejskim domu kultury. Członkinie grupy są nosicielkami unikalnej, archaicznej kultury wokalnej swojego regionu. W starodawnej manierze, określanej przez muzykologów jako „diafonia na bazie burdonu” wykonują bardzo starej metryki pieśni związane z obrzędowością kalendarzową i rodzinną, a także powstałe później różnorodne pieśni i przyśpiewki.

Kapela Mazowiecka prezentuje autentyczny folklor muzyczny północnego i zachodniego Mazowsza. Skład Kapeli to jeden z najstarszych i najbardziej charakterystycznych dla tej części regionu zestawów instrumentalnych. Skrzypce pierwsze, skrzypce sekund i kontrabas/basetla to zespół wspominany przez najstarszych mieszkańców północnego Mazowsza jako „najdawniejszy”. Repertuar Kapeli Mazowieckiej to kujawiaki, obertasy, okrąglaki (taniec kurpiowski), oberki i melodie do chodzonego (polonez, polski) - tańca, który obecnie został zupełnie zaniechany. Oprócz tego Kapela gra takie tańce jak: żabka, polka-mazur, polka, powolniak, owczarek, żuraw, mazur, mazurek. Skład Kapeli: Bartosz Niedźwiecki - skrzypce, Barbara Songin - skrzypce sekund, Agnieszka Niwińska - basy
Więcej informacji i nagrania: www.myspace.com oraz www.kapelamazowiecka.waw.pl

Karen Hakobyan Trio w składzie Karen Hakobian - duduk, zurna, pakapzuk (dudy), pku, shvi, Gagik Muradian - kemancha, śpiew oraz Araz Ordinian - dhol (bęben). Karen Hakobyan urodził się w Erewaniu w 1961. Absolwent klasy fortepianu szkoły muzycznej oraz wydziału instrumentów ludowych w Instytucie Pedagogicznym w Erewaniu. Jako student koncertował w Rosji Ukrainie i Armenii. Wkrótce został zaproszony do pracy w państwowym zespole instrumentów ludowych. W 1982 zaangażował się w działalność zespołu Tkzar założonego przez Karlena Mirzoyana. Grupa ta pracowała nad zachowaniem i rekonstrukcją tradycyjnych ormiańskich instrumentów dętych. Karen podróżował z tym zespołem po całym świecie zadziwiając słuchaczy grą na kilku instrumentach jednocześnie. Praktykuje grę na niemal wszystkich instrumentach dętych a jego celem jest, aby zachować, rozwijać i prezentować brzmienie i niezwykłe możliwości starych ormiańskich instrumentów ludziom na całym świecie.

Irina Maziuk (Mińsk, Białoruś) Od 1998 roku pracowała w Białoruskim Instytucie Problemów Kultury, po jego likwidacji wykładowczyni Białoruskiej Państwowej Akademii Sztuk. Bada tradycje muzyczne, głównie wokalne, specyfikę wokalnej artykulacji różnych regionów Białorusi. Od 13 lat prowadzi badania terenowe podczas licznych ekspedycji. Szczególna uwagę poświęca dogłębnym badaniom ludzkiego „instrumentu” głosowego w tradycji, odkryciu indywidualnych cech kształtujących śpiew. Kierowniczka zespołu zajmującego się śpiewem poleskim „Kudmień” (Mińsk), dziecięcego zespołu folklorystycznego „Protalinka” we wsi Chriso, (rejon Bieriozowski – d. Bereza Kartuzka), uczestniczka licznych projektów muzycznych i duetów w Mińsku.

Filmy

“Paleskie swadby” scenariusz Zinajda Możejko, reż. Jurij Niesiatow, Stowarzyszenie „Letapis” 1986 г. 19 min.
“Motolskie wesele” reż Mikoła Prokopowicz 1976, 18 minut (wieś Motoł, Iwanowski rajon)

Organizator: Towarzystwo Dla Natury i Człowieka

08:55, edward_dziobak
Link Dodaj komentarz »
wtorek, 06 lipca 2010
„Z Kolbergiem po Gminie” - spotkanie z tradycją w Kocudzy

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy 18 lipca do Kocudzy na spotkanie z tradycją „Z Kolbergiem po Gminie”.

W programie wiele atrakcji:
• „Muzyka nieba”- opowieści o Oskarze Kolbergu B. Nazarewicz - etnograf
• występ kapel i zespołów ludowych
• wystawa rękodzieła ludowego
• konkurs - śpiewających rodzin
• konkurs - tańca ludowego
• konkursy na ludowo
• krzyżówka dla dzieci
• wystawa dawnych instrumentów ludowych
• wystawa fotograficzna pt; „Zatrzymane w czasie”
• degustacja potraw regionalnych przygotowane przez KGW z terenu gminy
• zabawa ludowa - gra zespół z Brzózy Król.

Impreza rozpocznie się o godz.14.00. Miejsce: OSP Kocudza Pierwsza

23:28, edward_dziobak
Link Dodaj komentarz »
wtorek, 08 czerwca 2010
„Muzyka trzech pokoleń” - warsztaty w czerwcu

18-19 czerwca 2010 r.

Lublin, STL

Warsztaty gry na tradycyjnych instrumentach ludowych:
skrzypce, basy, suka biłgorajska, bębenek obręczowy

Prowadzenie Kapela Braci Dziobaków
Ewa Grochowska, Edyta Piekarczyk, Krzysztof Butryn

Czas:
18 czerwca - od godz.16.30
19 czerwca - godziny i plan zajęć zostanie uzgodniony dzień wcześniej według sugestii uczestników

Miejsce:
Stowarzyszenie Twórców Ludowych, ul. Grodzka 14, Lublin

Informacje oraz zgłoszenia: pograjka@o2.pl, www.oberek.blox.pl, tel.81 532 49 74.

Ilość miejsc ograniczona. Koszt udziału w dwudniowych warsztatach 10zł/osoba.

Dla uczestników warsztatów - NIESPODZIANKA!!!

Podsumowaniem dwudniowych warsztatów będzie prezentacja, wspólny występ prowadzących i  warsztatowiczów podczas sobotniej pograjki
"Moment obrotowy/Moment oberkowy II" (szczegóły niżej)

UWAGI
Warsztaty skrzypcowe: Wymagana jest podstawowa umiejętność gry na skrzypcach (trzeba umieć je nastroić i powtarzać ze słuchu proste melodie) i oczywiście posiadanie własnego instrumentu.

Warsztaty basy, bębenek, suka biłgorajska: Udział w tych zajęciach nie wymaga przygotowania muzycznego ani wcześniejszych doświadczeń z tymi instrumentami (instrumenty zapewniają organizatorzy, liczba miejsc ograniczona).

***

„Muzyka trzech pokoleń” – tradycje muzyki instrumentalnej na Lubelszczyźnie to cykl warsztatów, prezentacji i koncertów, mający na celu popularyzację tradycyjnej instrumentalnej muzyki wiejskiej Lubelszczyzny (ze szczególnym uwzględnieniem muzyki skrzypcowej) w środowisku miejskim. Chcemy pokazać, że tzw. muzyka wiejska jest medium uniwersalnym, którego atrakcyjność nie ogranicza się tylko do środowiska wiejskiego. Tradycyjna muzyka instrumentalna Lubelszczyzny jest przez etnomuzykologów uważana za jedną z ciekawszych kultur muzycznych w Polsce i Europie.

Do udziału w projekcie zapraszamy młodzież, studentów oraz osoby zainteresowane.

Podsumowaniem projektu będzie grudniowy koncert w wykonaniu uczestników wszystkich edycji warsztatów i prowadzących warsztaty. Towarzyszyć temu będzie projekcja filmu, wystawa oraz wykład poświęcony zagadnieniom instrumentalnej muzyki tradycyjnej oraz o tradycjach muzycznych Lublina, ze szczególnym uwzględnieniem postaci i twórczości Henryka Wieniawskiego.

Projekt dedykowany obchodom roku Henryka Wieniawskiego

Projekt realizowany przez Kapelę Braci Dziobaków i Stowarzyszenie Twórców Ludowych przy pomocy finansowej Miasta Lublin.

Patronat medialny KulturaLudowa.pl, serpent.pl

www.myspace.com/kapelabracidziobakow / www.oberek.blox.pl

23:03, edward_dziobak
Link Dodaj komentarz »
Moment obrotowy/Moment oberkowy II

ZAPRASZAMY!!!

Lublin 19 czerwca 2010 godz. 19.00

Tektura, Wieniawska 15A


-Kapela Tadeusza Jedynaka

-Kalepa

- Kapela Braci Dziobaków z Woli Destymflandzkiej
+ goście

wstęp wolny

Moment obrotowy to wielkość fizyczna obliczana wg wzoru

definiowana jako moment siły. Z tego, że w obrotach tkwi siła na polskiej wsi korzystano grubo przed Newtonem oddając się euforycznie kunsztowi tańców wirowych w rytmie na dwa i na trzy. Moment oberkowy to nieznane w fizyce newtonowskiej zjawisko występujące w specyficznych warunkach pograjek na dechach, dające dużo frajdy graniczącej z ekstazą.

 

WYKONAWCY:

Tadeusz JedynakPrzystałowice Małe (radomskie) ur. 1928. Jeden z najwybitniejszych obecnie wiejskich skrzypków tradycyjnych o finezyjnym, niepowtarzalnym stylu gry i bardzo starodawnym repertuarze. Laureat wielu konkursów w tym Baszty na Festiwalu w Kazimierzu. Wystąpi razem z Władysławem Kowalskim - bębnistą z Przystałowic.

Kalepa – (Milanówek/Warszawa) Jedna z inicjatyw muzycznych wywodzących się ze środowiska warszawskiego Domu Tańca. Tradycyjna, a jednocześnie autorska muzyka do tańca na skrzypce, harmonię, basy i bębenek. Stoi za nią kilkanaście lat badań i nauki od najlepszych muzyków wiejskich Mazowsza i Lubelszczyzny

Kapela Braci Dziobaków z Woli Destymflandzkiej - Muzycy tradycyjni młodego pokolenia – grają muzykę taneczną, praktykując wraz z przyjaciółmi i rodzinami także różne inne formy aktywności muzycznej i kulturowej. Główny obszar ich zainteresowań to opanowanie archaicznego stylu gry na instrumentach smyczkowych z regionów: radomskiego, lubelskiego i destymflandzkiego – stąd nazwa kapeli. Ich grę charakteryzuje surowość formy i improwizacyjność. Grają głownie do tańca, wychodząc z założenia, że muzyka i taniec to najlepszy sposób dialogu międzyludzkiego i międzypokoleniowego.

Organizator: Towarzystwo dla Natury i Człowieka

23:00, edward_dziobak
Link Dodaj komentarz »
piątek, 07 maja 2010
„Muzyka trzech pokoleń”– tradycje muzyki instrumentalnej na Lubelszczyźnie

Stowarzyszenie Twórców Ludowych Zarząd Główny w Lublinie oraz Kapela Braci  Dziobaków z Woli Destymflandzkiej

 

zapraszają młodzież, studentów oraz osoby zainteresowane do wzięcia udziału w projekcie „Muzyka trzech pokoleń”– tradycje muzyki instrumentalnej na Lubelszczyźnie.

Pierwszą odsłoną projektu będą dwudniowe warsztaty muzyki tradycyjnej, które odbędą się w dniach 18 i 19 maja 2010r. o godz.16.30 w siedzibie Stowarzyszenia Twórców Ludowych, ul. Grodzka 14 w Lublinie.

Warsztaty poświęcone będą nauce gry na tradycyjnych instrumentach:
skrzypce, basy, suka biłgorajska, bębenek obręczowy.

Naukę gry poprowadzą: Ewa Grochowska, Edyta Piekarczyk, Krzysztof Butryn.

W kolejny spotkaniach (planowanych w czerwcu, sierpniu, wrześniu i październiku) wezmą również udział wiejscy muzykanci skrzypkowie m.in. Stanisław Głaz, Bronisław Bida, Zbigniew Butryn.

Koszt udziału w dwudniowych warsztatach 10zł/osoba.

Informacje oraz zgłoszenia: pograjka@o2.pl tel.81 532 49 74. Ilość miejsc ograniczona.

UWAGI

 

Warsztaty skrzypcowe: Wymagana jest podstawowa umiejętność gry na skrzypcach (trzeba umieć je nastroić i powtarzać ze słuchu proste melodie) i oczywiście posiadanie własnego instrumentu.

Warsztaty basy, bębenek, suka biłgorajska: Udział w tych zajęciach nie wymaga przygotowania muzycznego ani wcześniejszych doświadczeń z tymi instrumentami. (instrumenty zapewniają organizatorzy-liczba miejsc ograniczona)

***

Warsztaty odbywają się w ramach projektu „Muzyka trzech pokoleń”– tradycje muzyki instrumentalnej na Lubelszczyźnie. Projekt dedykowany obchodom roku Henryka Wieniawskiego i Fryderyka Chopina w Lublinie.

„Muzyka trzech pokoleń”– tradycje muzyki instrumentalnej na Lubelszczyźnie. Projekt dedykowany obchodom roku Henryka Wieniawskiego i Fryderyka Chopina w Lublinie - to cykl warsztatów, prezentacji i koncertów, adresowany do mieszkańców Lublina, mający na celu popularyzację tradycyjnej instrumentalnej muzyki wiejskiej Lubelszczyzny (ze szczególnym uwzględnieniem muzyki skrzypcowej) w środowisku miejskim. Chcemy pokazać, że tzw. „muzyka wiejska” jest medium uniwersalnym, którego atrakcyjność nie ogranicza się tylko do środowiska wiejskiego. Tradycyjna muzyka instrumentalna Lubelszczyzny jest przez etnomuzykologów uważana za jedną z ciekawszych kultur muzycznych w Polsce i Europie.

Do udziału w projekcie zapraszamy młodzież, studentów oraz osoby zainteresowane.

Podsumowaniem projektu będzie grudniowy koncert w wykonaniu uczestników wszystkich edycji warsztatów i prowadzących warsztaty. Towarzyszyć temu będzie projekcja filmu, wystawa oraz wykład poświęcony zagadnieniom instrumentalnej muzyki tradycyjnej oraz o tradycjach muzycznych Lublina, ze szczególnym uwzględnieniem postaci i twórczości Henryka Wieniawskiego.

Patronat medialny KulturaLudowa.pl etno.serpent.pl

Projekt zrealizowany przy pomocy finansowej Miasta Lublin.

Szczegóły na www.zgstl.pl

12:12, edward_dziobak
Link Dodaj komentarz »
Co Mazurek do Madziara? - 15. lecie Domu Tańca

Impreza na 15-lecie Domu Tańca
7-8 maja 2010 r.


Co łączy zamieszkujących Mazowsze Mazurów z Madziarami?
Czy jest gdzieś wspólny zadzior?
Przekonaj się sam(a)!

Jedna z etymologii wyrazu „Mazur” wskazuje, że coś może być na rzeczy. Gdy w VIII-IXw. węgierskie plemiona napływały na ziemie ruskie, ich grabieżcze usposobienie budziło wrogość miejscowej ludności. I choć najeźdźcy powędrowali dalej na zachód i południe, zostawili po sobie niemiłe wspomnienia, a ich nazwą z czasem zaczęto określać nie tyle plemiona ugrofińskie, co ogólnie uciążliwych przybyszów, antypatycznych osadników. I tak w następnych wiekach użyto jej w odniesieniu do przybywającej z zachodu ludności polskojęzycznej - „Madziar” stopniowo przeszło w „Madzior”, „Maziur”, aż wreszcie osiągnęło swą ostateczną formę.

Uważamy, że tak śmiała teoria domaga się empirycznej weryfikacji! Z okazji 15-lecia Domu Tańca podejmujemy rękawicę. Dołącz do nas!

7 maja, piątek godz. 18.00
Warsztaty tańców polskich i węgierskich
Państwowe Muzeum Etnograficzne, ul. Kredytowa 1
Wydarzenie towarzyszące wystawie „Zakochany Chopin. Inspiracje mazowieckie” realizowane z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Wstęp wolny

8 maja, sobota godz. 12.00
Konferencja Stowarzyszenia KAS i SDT poświęcona historii i teraźniejszości ruchu domów na Węgrzech, doświadczeń polskich i innych krajów Europy oraz możliwości rozwoju muzyki i tańca tradycyjnego wśród młodych.
Scena Lubelska, ul. Lubelska 30/32, III piętro
Wstęp wolny

8 maja, sobota od godz. 18.00
Polsko węgierska zabawa taneczna!
Zagrają:
Esztenás
Tényleg
Kapela Braci Dziobaków z Woli Destymflandzkiej
Czarne Motyle
Kapela Niwińskich

Coyote Club, Słowackiego 16/18, I piętro
Wstęp: 10 zł

12:10, edward_dziobak
Link Dodaj komentarz »
1 , 2 , 3 , 4 , 5 ... 12

SZKOŁA SUKI BIŁGORAJSKIEJ

Główne założenie projektu to przekazanie wiedzy o budowie i technikach gry na instrumencie suka biłgorajska grupie zainteresowanych młodych osób, które same zajmują się badaniem i rekonstrukcją kultury tradycyjnej, jej prezentowaniem i nauczaniem dzieci młodzieży w trakcie warsztatów artystycznych i edukacyjnych i są gotowi podjąć trud nauki skomplikowanego rzemiosła muzykanckiego. Gospodarzem szkoły jest Zbigniew Butryn z Janowa Lubelskiego.POLECAMY:


LINKI ZNAJOME:
Butik DUSHA Lublin